Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Νέα έκδοση v.6.2Η νέα έκδοση του προγράμματος producerCRM v.6.2,
περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Νέος γρήγορος τρόπος αποστολής εντύπων με e-mail,
2.Υπενθυμίσεις και Μηχανισμούς επικαιροποίησης ακινήτων και Ζητήσεων,
3.Νέα σύντομη Καρτέλα καταχώρησης ακινήτου,
4.Ενσωμάτωση Photo Editor γαι επεξεργασία φωτογραφιών,
5.Βελτιώση της Σύνθετης Μηχανής αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια,
6.Βελτιώση της καταγραφής κριτηρίων ζήτησης για άμεση καταγραφή,
7.Βελτιώση της καρτέλας ακινήτου - Νέα ομαδοποίηση πεδίων & χαρακτηριστικών,
8.Γέφυρα με το Νέο Portal - e-akinita του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής,
9.Περισσότερες δυνατότητες

Οφέλη:
  • Ταχύτητα καταχώρησης νέων δεδομένων
  • Καλύτερος προγραμματισμός, αποτελεσματικότερος έλεγχος
  • Αμεσότερη επικοινωνία με Πελάτες και συνεργάτες
  • Περισσότερη ευελιξία στην επικοινωνία με πελάτες και Συνεργάτες
  • Μεγαλύτερη αποταμίευση χρόνου
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση Πελατών - Πλάνο προτάσεων και Follow Up
  • Βέλτιστοι μηχανισμοί αυτόματης επικαιροποίησης Ακινήτων και Ζητήσεων ενδιαφερομένων πελατών.
Η Νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης, συνολική αλλαγή της εφαρμογής producerCRM Mobile:

-Φιλικότητα χρήσης,
-Αμεσότητα καταχωρήσεων,
-Ευέλικτη αναζήτηση δεδομένων,
-Συνολική εικόνα Πελάτη,
-Ταχύτητα
 


Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία