Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

VIP αγοραστές

Όλοι οι υποψήφιοι δεν είναι ίδιοι …. Όλα τα Projects δεν είναι τα ίδια … Όλα τα ακίνητα δεν είναι τα ίδια.

Ενδιαφερόμενοι πελάτες που αναζητούν να αγοράσουν πολυτελή ακίνητα θέλουν να τους εξυπηρετήσετε και χειριστείτε διαφορετικά.
 
Μηχανισμοί αυτόματης ενημέρωσης με e-mail & SMS alerts, αποστολή επαγγελματικής μπροσούρας παρουσίασης ακινήτου, ολοκληρωμένος φάκελος ακινήτου, Virtual tour, είναι μερικά από τα εργαλεία που έχετε στη διάθεση σας για να οργανώσετε, υποστηρίξετε και ολοκληρώσετε αποτελεσματικά και επιτυχώς την εξυπηρέτηση (Service) υποψηφίων που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση.

Η πώληση πολυτελών και ακριβών ακινήτων απαιτεί διαφορετικό χειρισμό και κινήσεις.

Προσφέρεται στους ιδιοκτήτες τους  κάτι το διαφορετικό για την προώθηση των ακινήτων τους. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας. Προτείνεται το Marketing plan  με τη λίστα των μοναδικών παρεχόμενων υπηρεσιών και ενεργειών που θα προσφέρεται. Σχεδιάστε και προγραμματίστε την αυτόματη περιοδική ενημέρωση του Ιδιοκτήτη.
Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία