Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Συνεργασίες με Μεσιτικά Γραφεία

Πελάτες σας δεν είναι μόνο οι ιδιώτες και οι εταιρείες αλλά και οι συνάδελφοι σας, δηλαδή, τα υπόλοιπα Μεσιτικά Γραφεία.

Συνεργασθείτε!!!!

Αν δεν έχετε ενδιαφερόμενους αγοραστές για κάποια από τα ακίνητα σας… δημιουργείστε!!!

Γνωστοποιήστε τα με τη διαδικασία του Direct marketing στα  Μεσιτικά Γραφεία της περιοχής που ανήκει το ακίνητο ή σε όσους επιθυμείτε. Ίσως έχουν εκείνοι ενδιαφερόμενους γι αυτά!!!

Αν δεν έχετε ακίνητα για να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες ζητήσεις ενδιαφερομένων αγοραστών … ανακαλύψτε τα !!!

Αν έχετε ενδιαφερόμενους αγοραστές που αναζητούν ακίνητα που δεν μπορεί να καλύψει το δικό σας χαρτοφυλάκιο ακινήτων, γνωστοποιήστε τα κριτήρια της ζήτησης τους, στους συναδέλφους σας. Ίσως εκείνοι έχουν ακίνητα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ζητήσεις των πελατών σας!!!
Οι τεχνολογίες e-agents.gr, παρέχουν το δικαίωμα επιλογής σχετικά με την επιθυμία συνεργασίας με άλλους μεσίτες, τις απαραίτητες διαδικασίες συνεργασιών μεταξύ μεσιτών, την αυτόματη συμπλήρωση των μεσιτικών εντύπων συνεργασίας, την από κοινού υπόδειξη του ακινήτου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την αυτόματη συμπλήρωση της εντολής υπόδειξης του ακινήτου (ή των ακινήτων). *** ισχύει μόνο για on-line συνεργασίες.

Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία