Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Ενημέρωση/υπενθύμιση των συνεργατών σας

Για την ενημέρωση/υπενθύμιση των συνεργατών σας σας παρέχονται: Τυποποιημένα έντυπα, μηχανισμοί για e-mail & SMS alerts, SMS υπενθυμίσεων ενεργειών, Leads Routing…..

Κάντε τα πράγματα … να συμβούν

Αυτοματοποιήστε την ενημέρωση των συνεργατών του Γραφείου σας.
Οποιαδήποτε στιγμή καταχωρείται ένα νέο ακίνητο ή μια νέα ζήτηση έχοντας ενεργοποιημένο το μηχανισμό ενημέρωσης των συνεργατών του Γραφείου σας, ενημερώνονται αυτόματα e-mail & SMS alerts, με σκοπό την άμεση αντίδραση τους από όπου κι αν βρίσκονται.

Ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς υπενθυμίσεων και ενημερώστε τους για εταιρικά meeting, εκδηλώσεις, διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων, για τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις πελατών, για τηλέφωνα πελατών, για νέα σεμινάρια, για events και οτιδήποτε άλλο κρίνετε σημαντικό.

Αναθέστε ακίνητα, ζητήσεις υποψηφίων πελατών, ενδιαφερόμενους πελάτες και εταιρείες, αυτόματα στον υπεύθυνο συνεργάτη με κριτήριο την περιοχή εξειδίκευσης του (ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο επιθυμείτε). Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό Leads Routing και θα αναλάβει να διαμοιράζει, βάσει των κριτηρίων που έχετε καθορίζει, την δραστηριότητα του Γραφείου σας στον υπεύθυνο συνεργάτη σας.

Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία