Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Προσαρμόζεται στα μέτρα σας!

Η διαχείριση του μεσιτικού προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:


1. Προσαρμογές (Customizations) – Βοηθητικά αρχεία

Με την ενότητα: Προσαρμογές (Customizations), μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις οντότητες του μεσιτικού προγράμματος (Επαφές, Εταιρείες, Ακίνητα, Ζητήσεις, Αγγελίες, Γεωγραφία (υπο-περιοχές, θέσεις), καταχωρώντας για όλα τα drop-down πεδία που υπάρχουν στις φόρμες καταχώρησης δεδομένων, τις «τιμές-επιλογές» που υπαγορεύονται από τη δική σας λειτουργικότητα και ανάγκες.

2. Διαχείριση (Management)
H Ενότητα: Διαχείριση (Management), περιλαμβάνει την διαχείριση μίας σειράς υπο-εφαρμογών, οι οποίες προσφέρονται, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής (Standard, Professional, Premium), καλύπτοντας περισσότερες λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις. Καθορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης και των ρόλων των χρηστών. Ρυθμίσεις για την εμφάνιση/απόκρυψη διαφόρων λειτουργιών και πολλά άλλα.

3. Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
Οδηγός Εισαγωγής Βάσεων δεδομένων για να εισάγετε «Αρχεία/Βάσεις δεδομένων» αποτελεσματικά στη Βάση των δεδομένων του Μεσιτικού προγράμματος.
Re-assignments. Αναδιοργάνωση και ανακατανομή των δεδομένων σας.  Αναδιανομή των υπευθυνοτήτων στα αρχεία των δεδομένων σας με επιλογή εγγραφών ή ενιαίων αρχείων.

4. Ρυθμίσεις (Settings)
H Ενότητα: Ρυθμίσεις (Settings), περιλαμβάνει μία σειρά «ρυθμίσεων» που αφορούν διάφορα θέματα για την λειτουργικότητα της εφαρμογής. Ρυθμίσεις για την αποστολή των e-mails, των SMS, των e-Fax, ρυθμίσεις για την αλλαγή της εμφάνισης (skins) του προγράμματος κ.α
Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία