Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Δικαιώματα Πρόσβασης

Δικαιώματα πρόσβασης

Ευέλικτο σύστημα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Δημιουργείτε και καθορίζετε «Κανόνες πρόσβασης» και αναθέτετε τον κάθε κανόνα πρόσβασης σε κάθε συνεργάτη του Γραφείου σας, ανάλογα με το τι θέλετε να βλέπει και τι δυνατότητες επιθυμείτε να έχει η πρόσβασή του στα Εταιρικά δεδομένα σας.

Δημιουργείτε περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών του Γραφείου σας, εφαρμόζοντας τους περιορισμούς, που εσείς επιθυμείτε.

Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία