Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Πλατφόρμα Συνεργασιών

Μη χάνετε εύκολα τους Υποψήφιους πελάτες

Δείτε ακίνητα άλλων συναδέλφων σας που χρησιμοποιούν την τεχνολογία e-agents

Το e-agents.gr, σας προσφέρει μία μοναδική δυνατότητα για να γνωρισθείτε με άλλους επαγγελματίες μεσίτες και για να συνεργασθείτε μαζί τους προκειμένου μέσω των συνεργασιών να αυξήσετε τα αποτελέσματα σας.

Υποψήφιοι πελάτες σας, δεν είναι μόνο οι ιδιώτες και οι εταιρείες  αλλά και οι συνάδελφοι σας και  τα υπόλοιπα Μεσιτικά Γραφεία.

Συνεργασθείτε

Αν δεν έχετε ακίνητα για να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες ζητήσεις ενδιαφερομένων αγοραστών … δείτε τι ακίνητα έχουν οι συνάδελφοι σας!

Αν δεν έχετε ενδιαφερόμενους αγοραστές για κάποια από τα ακίνητα σας… δείτε τι ζητήσεις έχουν οι συνάδελφοι σας! !  On-line συνεργασία 

Επιλογές
Η τεχνολογία του e-agents.gr, σας παρέχειτο «δικαίωμα επιλογής» μετά την εγγραφή σας,  να δηλώσετε αν επιθυμείτε να  συνεργάζεσθε με άλλους εγγεγραμμένους Μεσίτες. Αν το δηλώσετε τότε μπορείτε να:

Εμφανίζεστε στη λίστα (κοινότητα) όλων των Μεσιτών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e-agents.gr.
Να έχετε τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας και συνεργασίας με Μεσίτες ή/και Μεσιτικά Γραφεία άλλων περιοχών (δημιουργία δικτύου συνεργασιών)
Να ανεβάζετε (upload), μέσα από το Μεσιτικό σας πρόγραμμα, τις «ζητήσεις» των ενδιαφερομένων πελατών σας που δεν έχετε να προτείνεται ακίνητα ή οι ζητήσεις τους αφορούν άλλες περιοχές δραστηριοποίησης που δεν καλύπτεται.
Να διασταυρώνετε τα ακίνητα σας με τις ζητήσεις που έχουν ανεβάσει οι άλλοι μεσίτες
Να αποστέλλετε μέσω ενός εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας, «επιστολές πρόσκλησης» για συνεργασία σε περιπτώσεις που τα ακίνητα σας «ταιριάζουν» με τις ζητήσεις των ενδιαφερομένων πελατών των άλλων μεσιτών
Να ανεβάζετε (upload),  τα ακίνητα σας στην ιστοσελίδα άλλων μεσιτών και να εμφανίζεσθε σαν «εξειδικευμένος» στην κύρια περιοχή της δραστηριοποίησης σας και να επιτρέπεται και εσείς να ανεβάζουν και εκείνοι τα δικά τους στην ιστοσελίδα σας (handshaking).
Έχετε το δικαίωμα της επιλογής.
Επιλέξτε αν επιθυμείτε:

1.    να συνεργάζεσθε με όλα τα Μεσιτικά Γραφεία που είναι μέλη του e-agents
2.    επιλέξτε να δημιουργήσετε το δικό σας «Κατάλογο (Roster)» συνεργαζόμενων γραφείων, με τα μεσιτικά Γραφεία που επιθυμείτε και θέλετε να συνεργάζεσθε
3.    μπορείτε να επιλέξετε να μην συνεργάζεσθε με κανένα Μεσιτικό Γραφείο.


Τα εργαλεία ανάπτυξης συνεργασιών του e-agents, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ μεσιτών, για την αυτόματη συμπλήρωση των μεσιτικών εντύπων συνεργασίας, την αποστολή και αποδοχή τους και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, την από κοινού υπόδειξη του ακινήτου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την αυτόματη συμπλήρωση της εντολής υπόδειξης του ακινήτου (ή των ακινήτων).

Off-line συνεργασία

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήστε την παραπάνω διαδικασία συνεργασιών με άλλους επαγγελματίες συναδέλφους σας, και:
δεν έχετε ενδιαφερόμενους αγοραστές για κάποια από τα ακίνητα σας…  ή δεν έχετε ακίνητα για να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες ζητήσεις ενδιαφερομένων αγοραστών  σας
… τότε χρησιμοποιήστε το Campaign manager, το επικοινωνιακό σας εργαλείο.   

Δημιουργήστε τη λίστα των μεσιτών  με τα κριτήρια που επιθυμείτε…
Δημιουργείστε τη λίστα των ακινήτων ή των ζητήσεων που θέλετε να γνωστοποιήσετε…
Επιλέξτε την μπροσούρα ή επιστολή γνωστοποίησης που επιθυμείτε…
Και γνωστοποιήστε τα, με τη διαδικασία του Direct marketing, στα  Μεσιτικά γραφεία της περιοχής που ανήκει το ακίνητο ή η ζήτηση.

Ίσως έχουν εκείνοι ενδιαφερόμενους γι αυτά!!!
Ίσως εκείνοι έχουν ακίνητα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ζητήσεις των πελατών σας!!!
Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία