Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Σύγκριση Μεσιτικό προγράμματος CRM

Παρεχόμενες Δυνατότητες


Προβολή και Διαφήμιση
Ανέβασμα (Upload) ακινήτων, με ένα «κλικ»,  σε όλες τις συνεργαζόμενες ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων (Real Estate Portals) μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Καταχώρηση Ακινήτων μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αυτόματη ενημέρωση αλλαγών
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Καταχώρηση του Προφίλ σας μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Ενημέρωση, Απενεργοποίηση, Διαγραφή ακινήτου απο το Μεσιτικό πρόγραμμα
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Ιστοσελίδα
Επιλογή προτύπου (σχεδίου)
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Δυνατότητα προσαρμογής

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Δυνατότητα προσθήκης & μετατροπής κειμένων
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Σύνδεση της Ιστοσελίδας σας με το Μεσιτικό πρόγραμμα   μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Προώθηση του δικού σας domain στην ιστοσελίδα σας  
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Μεσιτικό πρόγραμμα (CRM)
Εγκατεστημένη Γεωγραφία (Καλλικράτης)
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Ατζέντα
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Ημερολόγιο ενεργειών
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Πλήρης φάκελος πελάτη
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Ενέργειες ανά πελάτη
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Πλήρης φάκελος ακινήτου
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Ενέργειες ανά ακίνητο
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αυτόματες διασταυρώσεις ακινήτων & ζητήσεων
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Διαχείριση υποδείξεων πελατών
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες 
Διαχείριση προσφορών πελατών
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Καταχώρηση & αποστολή αγγελιών
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Διαμόρφωση του κειμένου της αγγελίας ανά κατηγορία ακινήτου
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αυτόματες υπενθυμίσεις με e-mail & sms
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αυτόματη συμπλήρωση μεσιτικών εντύπων
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Έντυπα (φυλλάδια) ακινήτων
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Άλμπουμ φωτογραφιών ακινήτου (Flip book)
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Βάση γνώσεων για το Real Estate
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αποστολή e-mail
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αποστολή SMS
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αποστολή e-Fax  
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Πλήρης έκδοση Μεσιτικού προγράμματος (CRM)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Προσαρμογή του προγράμματος στα μέτρα σας
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Διαχείριση συστάσεων
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Διαχείριση εγγράφων
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Οδηγός εισαγωγής δεδομένων (Import Wizard)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Οδηγός δημιουργίας εκτυπώσεων (Report Wizard)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αναρίθμητες Εκτυπώσεις
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Στατιστικά
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Γραφική ανάλυση
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Σύνδεση με το Microsoft Outlook (Outlook Connector)   μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Σύνδεση με το Microsoft Word (Word Connector)   μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Σύνδεση με το Ημερολόγιο της Google

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Σύνδεση με τις Επαφές της Google
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Εξαγωγή δεδομένων σε Excel, Word, PDF, csv
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Εξαγωγή δεδομένων στο Microsoft Outlook
  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Real Estate marketing
Marketing Πελατών
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Μηχανισμοί αυτόματης ενημέρωσης υποψηφίων πελατών (αγοραστών και ιδιοκτητών)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Μηχανισμοί αυτόματης ενημέρωσης συνεργατών γραφείου
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Marketing Ακινήτων
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Έτοιμα φυλλάδια ακινήτων (Brochures & Newsletters)
5
15
50
Εταιρικό Brochure
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Εορτολόγιο. Άμεση αποστολή ευχητήριας αποστολής
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Γενέθλια. Άμεση αποστολή ευχητήριας αποστολής
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Έντυπα εσωτερικής οργάνωσης
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Επιστολές γνωστοποίησης ακινήτων & ζητήσεων
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Κάρτες δημοσίων σχέσεων (e-cards)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Campaigner (Οδηγός Εκτέλεσης καμπάνιας)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Δημιουργία προτύπων (templates)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Παραγωγή & Διαχείριση υποψηφίων πελατών (Leads Generation)
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Πλατφόρμα Συνεργασιών
Εργαλεία ανάπτυξης συνεργασιών με άλλα Μεσιτικά Γραφεία
 μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες  μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 Αυτόματη διασταύρωση ακινήτων με Ζητήσεις άλλων Γραφείων
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες 


 
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 Αυτόματη διασταύρωση Ζητήσεων με ακίνητα άλλων Γραφείων  

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Συνεργασία με Μεσιτικά Γραφεία άλλων περιοχών (δημιουργία δικτύου συνεργασιών)
 μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Αυτόματη συμπλήρωση Εντύπου συνεργασίας
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Διαχείριση συνεργασιών & συστάσεων
    μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Εκπαίδευση & Υποστήριξη
Εκπαίδευση
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
Συνεχής τηλεφωνική υποστήριξη μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες 
Εγχειρίδιο χρήσης
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 Μοναδική Υποστήριξη (7 μέρες/εβδομάδα)
 
μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 

μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
 
Αναβάθμιση εφαρμογών (Updates) μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες μεσιτικό πρόγραμμα για μεσίτες, ιστοσελίδα για μεσίτες
  59€/μήνα 89€/μήνα 119€/μήνα
Περισσότερα
Εγγραφείτε τώρα
Περισσότερα
Εγγραφείτε τώρα
Περισσότερα
Εγγραφείτε τώρα

* Η εγκατάσταση των εφαρμογών γίνετε στο γραφείο σας.(Premium)
** Παρέχεται έκπτωση 10% για τις συνδρομές 12 μηνών
*** Ελάχιστη συνδρομή: 6 μήνες
Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία