Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Για να ξέρετε την αλήθεια

Ένας τρόπος, για να προμηθευτεί κάποιος, προγράμματα και λύσεις πληροφορικής, είναι:

1η περίπτωση

>Να αγοράσει ένα Πρόγραμμα καταβάλλοντας ένα εφάπαξ κόστος και επίσης να πληρώσει το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου υποστήριξης και νέων εκδόσεων του προγράμματος.

>Για να δημιουργήσει μία σύγχρονη ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων, θα έπρεπε να καταβάλλει ένα εφάπαξ κόστος και επίσης να πληρώσει Το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου Φιλοξενίας της Εταιρικής του ιστοσελίδας.

>Αν ήθελε κάποιος να έχει επιπλέον δυνατότητες π.χ Γέφυρες διασύνδεσης με τις γνωστές Ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων (Real Estate Portals), θα έπρεπε να πληρώσει επίσης ένα εφάπαξ κόστος προκειμένου να τις έχει στη διάθεσή του.

Επιπλέον τα Συμβόλαια,  υποστήριξης και νέων εκδόσεων του προγράμματος και Φιλοξενίας της Εταιρικής σας ιστοσελίδας, θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο για τις υπηρεσίες που καλύπτουν, έτσι ώστε, να γνωρίζετε αν περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που τυχόν χρειασθείτε μέσα σε ένα χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειασθεί να ξοδεύτε πολύ περισσότερα για να έχετε πλήρη κάλυψη για αυτά που θα χρειασθείτε και θα απαιτήσετε από τον προμηθευτή του προγράμματος που χρησιμοποιείτε.

Σε αυτή τη περίπτωση, ο προϋπολογισμός σας, θα έπρεπε να περιλαμβάνει:

1.Το εφάπαξ κόστος για το Πρόγραμμα,

2.Το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου υποστήριξης και νέων εκδόσεων του προγράμματος,

3. Το εφάπαξ Κόστος για επιπλέον άδειες χρήσης του προγράμματος που θα χρειασθείτε,

3.Το εφάπαξ Κόστος για τη δημιουργία της Εταιρικής σας ιστοσελίδας,

4.Το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου Φιλοξενίας της Εταιρικής του ιστοσελίδας,

5. Το εφάπαξ Κόστος για κάθε μία για τις Γέφυρες διασύνδεσης,

Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω, θα ανακαλύπτατε το σύνολο του προϋπολογισμού σας, σε μία και μοναδική περίπτωση: Μόνο, αν είσαστε σίγουροι, ότι δεν θα είχατε καμία επιπλέον χρέωση για οποιαδήποτε Υπηρεσία ή αίτημα υποστήριξης ή δημιουργίας ενός Report χρειασθείτε μέσα σε ένα Έτος.

Είστε όμως σίγουροι, ότι δεν θα πληρώσετε τίποτα επιπλέον. Αν δεν είστε και πολύ περισσότερο αν, δεν θα μπορείτε να πληρώσετε, τότε ένα είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας.

Για να εξασφαλιστείτε, θα πρέπει να καλέσετε τον προμηθευτή σας, να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξουν επί πλέον χρεώσεις!

2η Περίπτωση

Να μην πληρώσετε, κανένα εφάπαξ κόστος και να πληρώσετε ένα Ετήσιο Συμβόλαιο το οποίο αθροίζει:

1.Το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου υποστήριξης και νέων εκδόσεων του προγράμματος,

2.Το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου Φιλοξενίας της Εταιρικής του ιστοσελίδας

3.Το Κόστος της Ετήσιας συντήρησης 16 γεφυρών με ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων

4.Το Κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου υποστήριξης και νέων εκδόσεων της Πλατφόρμας συνεργασιών,

5.Το Ετήσιο Κόστος διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων των e-mail σας,

 Αλλά κυρίως με αυτό το Συμβόλαιο, να απολαμβάνεται:

>Καθημερινή υποστήριξη και μετά τις 5:οο μ.μ,

>Συνεχής υποστήριξη και τα Σαββατοκύριακα,

>Τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε ανάγκη,

>Δημιουργία Εντύπων (Πρότυπα) χωρίς επιπλέον χρέωση,

>Δημιουργία Reports χωρίς επιπλέον χρέωση,

>Επι πλέον εκπαίδευση που τυχόν χρειασθείτε, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση,

>Διάθεση για υποστήριξη και άμεση επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα προϊόντα του e-agents.

Δηλαδή, Μοναδική υποστήριξη και υπηρεσίες Πελατών, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας, μπορεί να συνεργασθεί μαζί σας με οποιοδήποτε από τους 2 τρόπους και αν επιλέξετε!!!

Και κάτι ακόμα για να ξέρετε την αλήθεια:

Τα προγράμματα (Λογισμικό) δεν πουλιούνται. Διέπονται από Πνευματικά δικαιώματα και αγοράζετε τη χρήση τους. Δεν είναι ένα προϊόν που μπορείτε να το μεταπουλήσετε. Υπο αυτή την έννοια δεν υπάρχει ούτε «‘Ενοικιαζόμενο» ούτε ‘Πωλούμενο» Λογισμικό.

Το μόνο που υπάρχει, είναι με ποια πολιτική τιμών και υπηρεσιών, αποφασίζει η κάθε εταιρεία να συνεργάζεται με τους πελάτες της.

Σας παρέχουμε και τους 2 τρόπους. Εσείς επιλέγετε!!!

Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία