Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Μεσιτικό CRM Professional πακέτο

Δείτε αναλυτικά, τι περιλαμβάνει, το e-agents Professional


Οι ανάγκες που καλύπτει το Επαγγελματικό πακέτο (Professional) είναι:

Άμεση & γρήγορη προβολή και διαφήμιση των ακινήτων σας
Τα ακίνητα σας να διαφημίζονται στις πιο γνωστές ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων
Άμεση γνωστοποίηση των ακινήτων σας (Marketing στο Διαδίκτυο)
Περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες (More Leads)
Συνεργασίες με άλλους μεσίτες
Αποτελεσματικότερη διαχείριση  και συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων πελατών σας (Motivated Buyers)
Πλήρη διαχείριση των ακινήτων και των επαφών σας (Better Contact & Lead Management)
Σύγχρονη Ιστοσελίδα (Better Website)
Τα Οφέλη που παρέχει το Επαγγελματικό πακέτο (Professional) είναι:
 
Γλιτώνετε απίστευτο χρόνο
Μπορείτε να τα αποκτήσετε άμεσα με ελάχιστο κόστος
Ενδυναμώνεται τη Διαφήμιση των ακινήτων και του Μεσιτικού Γραφείου σας
Αυξάνεται τους Υποψήφιους πελάτες σας
Περισσότερες συναλλαγές μέσω συνεργασιών
Περισσότερη διαφήμιση …περισσότερες Πωλήσεις
Αποκτάτε μία αποτελεσματική Οργάνωση
Χρησιμοποιείται νέες μεθόδους αντιμετώπισης των διαδικασιών
Κάνετε πολλά περισσότερα με πολύ λιγότερα χρήματα
Αποκτάτε όλα τα «εργαλεία» που χρειάζεστε
Συνεχής υποστήριξη από ειδικούς

 Προβολή των ακινήτων σας με ένα «κλικ»,  σε 16 ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων (Real Estate Portal)

-  www.property.gr (XE)
-  www.spitogatos.gr
-  www.spiti24.gr
-  www.tospitimou.gr
-  www.green-acres.com
-  www.e-akinita.gr
 www.ListGlobally.com
 www.spitionline.gr
 www.ferimmo.de
-  www.spiti360.gr
 www.realgreece.net
-  www.domaza.gr
-  www.remax.gr
-  www.Spourgiti.gr
-  www.JamesEdition.com
Social Media
-  www.facebook.com


Μεσιτικό πρόγραμμα

-Καταχώρηση και επεξεργασία ακινήτων
- Καταχώρηση και επεξεργασία των ζητήσεων υποψηφίων αγοραστών
-Καταχώρηση και επεξεργασία των υποδείξεων των ακινήτων σε υποψηφίους αγοραστές
- Καταχώρηση του Πελατολογίου σας (Εταιρειών, ιδιοκτητών , Υποψήφιων αγοραστών, Μεσιτικών Γραφείων, Γνωστών κτλ)
- Αυτόματες διασταυρώσεις ακινήτων με ζητήσεις πελατών
- Αυτόματες διασταυρώσεις ζητήσεων πελατών με τα ακίνητα που έχουμε
- Σύνδεση ακινήτων με Υποδείξεις υποψήφιων πελατών
- Σύνδεση υποψήφιων πελατών με Υποδείξεις ακινήτων που τους έχουν γίνει
- Ατζέντα (Ημερολόγιο ενεργειών)
- Έτοιμες Brochures & Newsletters ακινήτων (5)
- Εταιρικό Brochure (1)
- Βάση γνώσεων για το Real estate. Εύκολος και συνεχής εμπλουτισμός με νέα άρθρα και νόμους
- Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων του ακινήτου και άμεση ενημέρωση των αλλαγών στα Portals ακινήτων που το έχετε «ανεβάσει» για προβολή και διαφήμιση
- Κατέβασμα (Διαγραφή) από όποιο από τα Portals το έχετε ανεβάσει για προβολή και διαφήμιση ανά πάσα στιγμή
- Δυνατότητα αποστολής e-mail
- Δυνατότητα αποστολής SMS
- Δυνατότητα αποστολής Fax
- Καταχώρηση των στοιχείων σας και/ή του Μεσιτικού σας Γραφείου
- Καταχώρηση (Ένθεση) του λογότυπου του δικού σας Γραφείου ή/και της προσωπικής σας φωτογραφίας
- Εμφάνιση στη λίστας όλων των Μεσιτών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e-agents.gr
- Δυνατότητα άμεσης γνωριμίας και συνεργασίας με Μεσίτες ή/και Μεσιτικά Γραφεία άλλων περιοχών
- Αυτόματη συμπλήρωση Εντύπου συνεργασίας
- Αυτόματη συμπλήρωση Μεσιτικών Εντύπων
- Μία (1) άδεια χρήσης

  Ιστοσελίδα
- Επιλογή προτύπου (template) με τα χρώματα της επιλογής σας.
- Δυνατότητα καταχώρησης των κειμένων σας
- Καταχώρηση (Ένθεση) του δικού σας λογότυπου
- Μηχανή αναζήτησης ακινήτων
- Παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης
- Καρτέλα Ακινήτου (Σύντομη περιγραφή/Λεπτομέρειες ακινήτου)
- Εκτύπωση Καρτέλας ακινήτου
- Αποστολή σε Φίλο
- Υπολογιστής δανείου
- Φόρμα επικοινωνίας
- Μέχρι 10 Φωτογραφίες ανά ακίνητο
- Μέχρι 6 σελίδες/Ιστοσελίδα
- Φόρμα Ζήτησης
- Φόρμα Ανάθεσης
- Σελίδα αγοραστών
- Σελίδα Ιδιοκτητών
- Σελίδα προφίλ γραφείου

 Πλατφόρμα συνεργασιών

- Εμφάνιση όλων των Μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents
- Αυτόματη διασταύρωση των Ζητήσεων σας με τα ακίνητα των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents, με την καταχώρηση της.
- Αυτόματη διασταύρωση των ακινήτων σας με τις Ζητήσεις των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents
- Δυνατότητα Αίτησης για Συνεργασία σε άλλα Μεσιτικά Γραφεία που είναι μέλη του e-agents για «ακίνητο» που διαθέτετε
- Δυνατότητα Αίτησης για Συνεργασία σε άλλα Μεσιτικά Γραφεία που είναι μέλη του e-agents για «Ζήτηση» που διαθέτετε


 Αυτόματες Διασταυρώσεις

- Αυτόματη διασταύρωση των ακινήτων σας με τις Ζητήσεις του χαρτοφυλακίου σας
- Αυτόματη διασταύρωση των ακινήτων σας με τις Ζητήσεις των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι μέλη του e-agents
- Αυτόματη διασταύρωση των ζητήσεων σας με τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου σας
- Αυτόματη διασταύρωση των ζητήσεων σας με τα ακίνητα των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents
- Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων του ακινήτου και άμεση ενημέρωση των αλλαγών στα Portals ακινήτων που το έχετε «ανεβάσει» για προβολή και διαφήμιση
- Κατέβασμα (Διαγραφή) από όποιο από τα Portals το έχετε ανεβάσει ανά πάσα στιγμή
- Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων της Ζήτησης και άμεση ενημέρωση των αλλαγών

  Εκπαίδευση / Υποστήριξη
- Δωρεάν τηλεφωνική Υποστήριξη
- Αναλυτικές οδηγίες χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
- Εγχειρίδιο χρήσης του μεσιτικού προγράμματος (σε ηλεκτρονική μορφή)
- Δωρεάν 5 ώρες εκπαίδευση


Αναβάθμιση εφαρμογών (Updates)

- Συνεχής αναβάθμιση του μεσιτικού προγράμματος (τουλάχιστον 2 το έτος) και επέκταση των συνεργασιών με περισσότερες  ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων ( Real Estate Portals)
Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία