Δωρεάν Παρουσίαση: 210-9345586
Greek English   

Μεσιτικό CRM Standard πακέτο

Δείτε αναλυτικά, τι περιλαμβάνει το e-agents Standard


Οι ανάγκες
που καλύπτει το βασικό πακέτο (Standard) είναι:

 
Άμεση & γρήγορη προβολή και διαφήμιση των ακινήτων σας
Τα ακίνητα σας να διαφημίζονται στις πιο γνωστές ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων
Άμεση γνωστοποίηση των ακινήτων σας (Διαφήμιση & Marketing στο Διαδίκτυο)

Περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες (More Leads)

Τα Οφέλη
που παρέχει το βασικό πακέτο (Standard) είναι:

                                            
Γλιτώνετε απίστευτο χρόνο
Ενδυναμώνεται τη Διαφήμιση των ακινήτων και του Μεσιτικού Γραφείου σας
Αυξάνεται τους Υποψήφιους πελάτες σας
Περισσότερη διαφήμιση …περισσότερες Πωλήσεις
Κάνετε πολλά περισσότερα με πολύ λιγότερα χρήματα
Μπορείτε να τα αποκτήσετε άμεσα με ελάχιστο κόστος

 Προβολή των ακινήτων σας με ένα «κλικ»,  σε 16 ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων (Real Estate Portal)

-  www.property.gr (XE)
-  www.spitogatos.gr
-  www.spiti24.gr
-  www.tospitimou.gr
-  www.green-acres.com
-  www.e-akinita.gr
 www.ListGlobally.com
 www.spitionline.gr
 www.ferimmo.de
-  www.spiti360.gr
 www.realgreece.net
-  www.domaza.gr
-  www.remax.gr
-  www.Spourgiti.gr
-  www.JamesEdition.com
Social Media
-  www.facebook.com


  Καταχώρηση Ακινήτων
Καταχωρείστε τα ακίνητα σας στο Διαχειριστικό σύστημα του e-agents.gr και ανεβάστε τα για Προβολή και Διαφήμιση

- Καταχώρηση των ακινήτων που θέλετε να διαφημίσετε
- Επεξεργασία ακινήτων (Αλλαγή/τροποποίηση των στοιχείων τους)
- Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων του ακινήτου και άμεση ενημέρωση των αλλαγών στα Portals ακινήτων που το έχετε «ανεβάσει» για προβολή και διαφήμιση
- Κατέβασμα (Διαγραφή) από όποιο από τα Portals το έχετε ανεβάσει ανά πάσα στιγμή

 Καταχώρηση Ζητήσεων

- Καταχωρείστε τις ζητήσεις των υποψήφιων αγοραστών σας
- Ανεβάστε ζητήσεις υποψήφιων αγοραστών για τις οποίες δεν έχετε να προτείνετε συγκεκριμένα ακίνητα προκειμένου να εμφανισθούν στη λίστα των on-line ζητήσεων και να γίνουν διαθέσιμες για συνεργασία με τα ακίνητα των άλλων Μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη των τεχνολογιών του e-agents
- Αυτόματη αλλαγή των κριτηρίων της Ζήτησης και άμεση ενημέρωση των αλλαγών στη λίστα των on-line ζητήσεων που την έχετε «ανεβάσει» για συνεργασία
- Κατέβασμα (Διαγραφή) από στη λίστα των on-line ζητήσεων ανά πάσα στιγμή.


 Πλατφόρμα  συνεργασιών

- Εμφάνιση όλων των Μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents
- Αυτόματη διασταύρωση των Ζητήσεων σας με τα ακίνητα των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents, με την καταχώρηση της.
- Αυτόματη διασταύρωση των ακινήτων σας με τις Ζητήσεις των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents
- Δυνατότητα Αίτησης για Συνεργασία σε άλλα Μεσιτικά Γραφεία που είναι μέλη του e-agents για «ακίνητο» που διαθέτετε
- Δυνατότητα Αίτησης για Συνεργασία σε άλλα Μεσιτικά Γραφεία που είναι μέλη του e-agents για «Ζήτηση» που διαθέτετε


 Αυτόματες Διασταυρώσεις

- Αυτόματη διασταύρωση των ακινήτων σας με τις Ζητήσεις του χαρτοφυλακίου σας
- Αυτόματη διασταύρωση των ακινήτων σας με τις Ζητήσεις των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι μέλη του e-agents
- Αυτόματη διασταύρωση των ζητήσεων σας με τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου σας
- Αυτόματη διασταύρωση των ζητήσεων σας με τα ακίνητα των άλλων μεσιτικών Γραφείων που είναι Μέλη του e-agents
- Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων του ακινήτου και άμεση ενημέρωση των αλλαγών στα Portals ακινήτων που το έχετε «ανεβάσει» για προβολή και διαφήμιση
- Κατέβασμα (Διαγραφή) από όποιο από τα Portals το έχετε ανεβάσει ανά πάσα στιγμή
- Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων της Ζήτησης και άμεση ενημέρωση των αλλαγών


  Καταχώρηση του Προφίλ σας (Στοιχεία Μεσίτη ή/και του Γραφείου σας)
- Καταχώρηση των στοιχείων σας και/ή του Μεσιτικού σας Γραφείου
- Καταχώρηση (Ένθεση) του λογότυπου του δικού σας Γραφείου ή/και της προσωπικής σας φωτογραφίας


  Εκπαίδευση / Υποστήριξη
- Δωρεάν τηλεφωνική Υποστήριξη
- Δωρεάν 4 ώρες εκπαίδευση
- Αναλυτικές οδηγίες χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)


Αναβάθμιση εφαρμογών (Updates)

- Συνεχής αναβάθμιση και επέκταση των συνεργασιών με περισσότερες  ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων ( Real Estate Portals)
Τι να Επιλέξω Τιμές Εγγραφείτε Επικοινωνία